Botez Sophia Maria
Botez Ema Maria
Taina botezului - Matei Stefan
Taina botezului - Erika Isabelle
Botez Alexandru Ciubotaru
Video: Dragos Pascal